Toon items op tag: vo

dinsdag, 07 februari 2012 21:14

Autisme en Stage & Werk

"Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk" is een cursusmap oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen voor de 4e en 5e jaars van de Praktijkstroomgroep als voorbereiding op en/of ondersteuning van hun stages en de latere werksituatie. Deze cursus is echter ook zeer geschikt voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs als voorbereiding op stage en werk.

Doel
Kennis te maken met het materiaal en de werkwijze van de cursus communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk.

Train de trainer! De deelnemers maken kennis met het materiaal en worden getraind in het omgaan met het materiaal zodat u de cursus zelf aan leerlingen binnen uw organisatie kunt geven.

Doelgroep
Na het deelnemen aan deze workshop kunt u zelf met na aanschaf van het materiaal de cursus gegeven aan uw leerlingen. Deze workshop is geschikt voor docenten, mentoren en zorgcoordinatoren die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs. Ook voor "rugzakbegeleiders " werkzaam in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs is deze workshop geschikt.

Inhoud
Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk’ is vooral praktisch van aard, zowel qua vorm als inhoud. De map bevat 10 thema’s met als inhoud mondelinge communicatie. Bij ieder thema staan de doelen van het thema omschreven, zijn er oefeningen gegeven en tips voor variatie, naast verdieping en/of praktische uitwerking van de oefeningen.

Thema’s communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk:

 1. THEMA 1  Het vaststellen en oefenen van eigen leerpunten van elke leerling op het gebied van communicatie en spraak/taal voor gebruik in de cursus
 2. THEMA 2  Het krijgen van een individueel en groepsoverzicht over allerlei praatsituaties op de stage/het werk
 3. THEMA 3  Anderen vertellen over de stage/het werk
 4. THEMA 4   Begroeten en gedag zeggen
 5. THEMA 5   Jezelf voorstellen en de namen kennen van degenen met wie je werkt
 6. THEMA 6   Vragen stellen
 7. THEMA 7   Doorvragen en wedervragen stellen
 8. THEMA 8   Deelnemen aan een gesprek
 9. THEMA 9   Telefoneren
 10. THEMA 10 Solliciteren

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:12

Autisme en maatschappelijke stage

Vanuit het protocol die op de school aanwezig is gaan we handreikingen geven voor aanpassingen voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze handreikingen hebben betrekking op de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de stage.

Doel
Het doorlopen van mogelijke protocollen ter voorbereiding en begeleiding van de leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Ook is de evaluatie een belangrijk aandachtspunt.

Doelgroep
Mentoren, stagecoordinatoren, docenten die de stages voorbereiden/begeleiden. Deze workshop is ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer van het stageadres.
Voor deze workshop is het noodzakelijk dat protocol van de school ter voorbereiding op de stage van te voren mag worden ingezien door de steunpuntfunctionaris.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:10

Autisme en sociale vaardigheden

In deze workshop gaan na een algemeen gedeelte over autisme, nader in op de specifieke sociale ontwikkeling bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Wat de bouwstenen zijn om de sociale ontwikkeling op gang te brengen en welke stappen er nodig zijn om deze ontwikkeling aan de gang te houden.

Doel
Inzicht krijgen in de bouwstenen van de sociale cognitie en de sociale ontwikkeling.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, IB-er, RT-er zorgcoördinatoren en AB-er. Ervaring in het werken met een ASS leerling is niet noodzakelijk wel een pre.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:06

Aan de slag met ASS

Aan de slag met een autisme spectrum stoornis
In deze workshop gaan we aan de slag om de sterke en zwakke kanten van de leerling met autisme goed in kaart te brengen. Door meer te weten over de denk en werkstrategieën van de leerling is het mogelijk in zijn of haar huid te kruipen en te komen tot een goede begeleiding. Het is voor deze workshop noodzakelijk dat u beschikt over gegevens van een leerling met een autisme spectrum stoornis en ook met deze leerling daadwerkelijk werkt zodat u genoeg praktijkvoorbeeld in kunt brengen.

Doel
Het vergroten van de handelingsvaardigheid met leerlingen met autisme in het (speciaal) onderwijs.

Wilt u aan deze workshop meedoen is voorwerk noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u van ons een formulier waarop u de gegevens van uw leerling dient in te vullen. Zodat u tijdens de workshop niet het hele dossier hoeft door te bladeren. Denk eraan alle gegevens te anonimiseren zoals de naam van de voor en achternaam van de leerling, adresgegevens enz.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT er, AB-er, mentor die daadwerkelijk met een leerling werken. Het doen van "voorwerk" is vereist zie doelgroep van de workshop.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn €75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:03

Signaleren

In deze workshop leer je hoe je bij een vermoeden van autisme het beste kunt handelen. Hoe maak je dit vermoeden concreet zodat je handelingsgericht kunt werken met de leerling? Ook komt het traject naar diagnose aanbod.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT-ers, AB-ers

Kosten
De workshop kost EUR 50,= per deelnemer. 

Kortingsmogelijkheden:

 • Meermanskorting: Bij minimaal 3 deelnemers op één factuur ontvangen een korting van 10 % op het totale bedrag.
 • Deelnemers van Rec scholen melden zich bij de betreffende steunpuntfuncitonaris die de workshop verzorgd voor meer informatie.
Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 20:59

Overgang PO-VO

Wat hebben leerlingen met autisme in de groepen 7 & 8 nodig ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs? Deze vraag staat in deze workshop centraal: "Workshop begeleiding van kinderen met autisme gericht op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs".

Doelgroep
Deze workshop is voor iedereen toegankelijk die met deze doelgroep te maken heeft.

Kosten
De workshop kost EUR 50,= per deelnemer. 

Kortingsmogelijkheden:

 • Meermanskorting: Bij minimaal 3 deelnemers op één factuur ontvangen een korting van 10 % op het totale bedrag.
 • Deelnemers van REC-scholen melden zich bij de betreffende steunpuntfunctionaris voor meer informatie.
Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 20:28

Autismekoffer 3: VO

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen in de vorm van een map...


Doelgroep
Voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders.

Kosten
Prijs € 22,=

Deze autismekoffer (4 ringsmap) bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het voortgezet onderwijs zoals:

 • theoretische informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme in het voortgezet onderwijs 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs 
 • overgang van voorgezet onderwijs naar vervolg onderwijs 
 • ervaringsverhalen van jongeren/ouders 
 • informatie materialen voor leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs.

Informatie voor ouders

 • literatuur voor ouders en hun omgeving 
 • adressen van instellingen in de regio Noordelijk Zuid-Holland 
 • informatie ouderverenigingen in deze regio

Informatie voor het onderwijs rond indicatiestelling

 • informatie over de Steunpunten Autisme 
 • indicatiecriteria voor de verschillende clusters 
 • regelingen, vrijstellingen en aanpassingen voor leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs

Bestelinformatie
Per augustus 2014 zijn er nog enkele papieren versies beschikbaar. De koffer is echter te downloaden via het menu rechtsboven op deze pagina.

Gepubliceerd in Autismekoffers
dinsdag, 07 februari 2012 20:10

Basistraining autisme in VO

Kinderen met autisme denken anders, nemen de wereld anders waar. De leerling met autisme heeft baat bij een verduidelijkte leeromgeving. Belangrijk is dat docenten, mentoren en zorgcoördinatoren kennis hebben over autisme. De Steunpunten Autisme hebben i.s.m. het Landelijk Netwerk Autisme( LNA) een training ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

Doel
De basistraining “Autisme in de klas” is erop gericht dat docenten, mentoren en zorgcoördinatoren het gedrag, denken en voelen en van een leerling met autisme beter begrijpen.

De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De training biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.

In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.

Doelgroep
Docenten, mentoren en zorgcoördinatoren  uit het voortgezet onderwijs, die op dit moment een leerling met autisme* hebben in hun praktijk. (of een vermoeden ervan).

Inhoud
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk 2.5 tot 3 uur op de woensdagmiddag.

Per bijeenkomst staat er een thema centraal:

 • Kinderen met Autisme*
 • Invulling geven aan de relatie en communicatie 
 • Vanuit structuur naar autonomie inclusief leren plannen van werk 
 • De didactische aanpak en onderwijsleerproces 
 • Een goede zorg op school aan leerlingen met Autisme 

* met autisme bedoelen wij het autismespectrum, waaronder vallen PDD-NOS, Asperger, Autisme, MCDD

Karakter
Kenmerk van de traning: leren door te doen. De nadruk ligt op:

 1. Informatieoverdracht ten aanzien van de achtergronden van autisme 
 2. De eigen praktijk (praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten) 
 3. Reflecties op eigen praktijk 
 4. Samenwerken, leren van elkaar. 

Kosten
De deelnemer ontvangt een reader met artikelen. Het boekje “autisme in de klas”. Een bewijs van deelname bij aanwezigheid van minimaal 4 bijeenkomsten. De kosten zijn voor alle scholen € 310,= per deelnemer. Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend. Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Aanmelding & informatie
Bij de steunpuntfunctionaris in uw regio.

Gepubliceerd in Trainingen
maandag, 06 februari 2012 19:54

Autisme in bovenbouw VO

 • Wat is een zandloper?  
 • Wat is een kluizenaar?
 • Wat is een koorddanser?
 • Wat is de Grondwet?

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen met autisme ondanks alle goede zorg in de onderbouw, alsnog vastlopen. De vaardigheden die van bovenbouwers worden gevraagd op het gebied van samenwerken, zelfstandig werken, werkstukken maken, spreekbeurten, debatteren, keuzes, planningen en stages, vergt veel van juist de leerlingen met ASS.

Doel
In twee bijeenkomsten van 2 ½ uur zullen de moeilijkheden die leerlingen met een vorm van autisme (PDD-NOS, Asperger, McDD, Klassiek Autisme) ervaren op school worden verklaard vanuit de theorieën over ASS. Door een relatie te leggen tussen de genoemde problemen en de onderliggende verklarende theorie op het gebied van autisme, wordt geprobeerd tot oplossingsgericht handelen te komen.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
Informatie over de problemen waar leerlingen met een vorm van autisme tegen aan lopen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt onder andere bedoeld:
•    De eigen leerstijl van deze leerlingen
•    Groepswerk: communicatie en sociale interactie
•    Leswisselingen en lesovergangen
•    Pauzes en lege tussenuren
•    Lesuitval
•    Proefwerken en examens
•    Vrije opdrachten (werkstukken end.)
•    Ongewone opdrachten, zoals presentaties
•    Huiswerk (planning en overzicht)

De informatie wordt aangevuld met de praktijkervaringen van de deelnemers, zodat direct een koppeling ontstaat tussen de theorie en de praktijk. Door een relatie te leggen tussen de genoemde problemen en de onderliggende verklarende theorie op het gebied van autisme, wordt geprobeerd tot oplossingsgericht handelen te komen.
Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt een praktijkopdracht gegeven die de deelnemers moeten uitvoeren bij hun leerling(en) met autisme. Het is daarom gewenst dat u de kennis die u in de bijeenkomst opdoet, direct kunt toepassen bij leerlingen die vallen binnen de behandelde doelgroep in uw eigen klassenpraktijk.

Bijeenkomst 2:
Hier vindt een terugblik plaats naar de uitvoering van de praktijkopdracht. Wat is goed gegaan, wat is minder goed gegaan? Welke tips kunnen we elkaar geven?
Verder worden er praktische tips en adviezen gegeven die de deelnemers later kunnen toepassen in de praktijk, hierbij valt te denken aan:
•    DVD-beelden van “good practices”
•    Stappenplannen en checklisten op dit gebied

Kosten
Voor meer informatie neemt u contact op met Ank Poland.

Gepubliceerd in Diensten&Producten
maandag, 06 februari 2012 19:50

Studiedag "Autisme"

Het Steunpunt Autisme kan bij u op school een complete studiedag verzorgen met als onderwerp “Autisme”.
Dit kan plenair, of in workshops, of beiden, net wat u wilt. De inhoud kan samengesteld worden in overleg. U kunt een keuze maken uit het overzicht "Workshops" of wij kunnen in overleg andere thema’s kiezen die op uw school actueel zijn.
 
Voorbeeldprogramma 
09.00 Welkomstwoord door de directrice van de school
09.15 Voorlichting “Ass ’t zo zit” (plenair)
10.30 Koffie en thee
11.00 Vertoning voorlichtingsfilm “Een zinnenprikkelend leven”.
 
Aansluitend vertellen 2 ouders van de school over hun ervaringen met hun kind met een vorm van autisme en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
12.30  Lunch
13.30  Eerste workshopronde
14.30  Tweede workshopronde
15.30  Afsluiting en borrel
 
Mogelijke onderwerpen

 • Signaleren van autisme
 • Auti-communicatie
 • Communicatieve vaardigheden bij stage
 • Prikkelverwerking bij autisme
 • Seksualiteit en autisme

Kosten
De kosten voor deze studiedag zijn afhankelijk van de locatie en de inhoud en worden in onderling overleg hierover bepaald.
Aanmelden voor het organiseren van een studiedag “Autisme” kan bij de steunpuntfunctionaris in uw regio.

Gepubliceerd in Teamscholing
Pagina 1 van 2

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op via dit formulier.

Contactgegevens

Westland basisonderwijs/Delft:
Cissy Canninga
Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06-42405075
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Den Haag e.o.:
Caroline Zoon

Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06 12208161
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch spreekuur dinsdagen van 9 tot 12 uur en vrijdagen van 9 tot 11 uur voor de regio Den Haag

Facebook