Toon items op tag: po

dinsdag, 07 februari 2012 21:10

Autisme en sociale vaardigheden

In deze workshop gaan na een algemeen gedeelte over autisme, nader in op de specifieke sociale ontwikkeling bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Wat de bouwstenen zijn om de sociale ontwikkeling op gang te brengen en welke stappen er nodig zijn om deze ontwikkeling aan de gang te houden.

Doel
Inzicht krijgen in de bouwstenen van de sociale cognitie en de sociale ontwikkeling.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, IB-er, RT-er zorgcoördinatoren en AB-er. Ervaring in het werken met een ASS leerling is niet noodzakelijk wel een pre.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:06

Aan de slag met ASS

Aan de slag met een autisme spectrum stoornis
In deze workshop gaan we aan de slag om de sterke en zwakke kanten van de leerling met autisme goed in kaart te brengen. Door meer te weten over de denk en werkstrategieën van de leerling is het mogelijk in zijn of haar huid te kruipen en te komen tot een goede begeleiding. Het is voor deze workshop noodzakelijk dat u beschikt over gegevens van een leerling met een autisme spectrum stoornis en ook met deze leerling daadwerkelijk werkt zodat u genoeg praktijkvoorbeeld in kunt brengen.

Doel
Het vergroten van de handelingsvaardigheid met leerlingen met autisme in het (speciaal) onderwijs.

Wilt u aan deze workshop meedoen is voorwerk noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u van ons een formulier waarop u de gegevens van uw leerling dient in te vullen. Zodat u tijdens de workshop niet het hele dossier hoeft door te bladeren. Denk eraan alle gegevens te anonimiseren zoals de naam van de voor en achternaam van de leerling, adresgegevens enz.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT er, AB-er, mentor die daadwerkelijk met een leerling werken. Het doen van "voorwerk" is vereist zie doelgroep van de workshop.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn €75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:03

Signaleren

In deze workshop leer je hoe je bij een vermoeden van autisme het beste kunt handelen. Hoe maak je dit vermoeden concreet zodat je handelingsgericht kunt werken met de leerling? Ook komt het traject naar diagnose aanbod.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT-ers, AB-ers

Kosten
De workshop kost EUR 50,= per deelnemer. 

Kortingsmogelijkheden:

 • Meermanskorting: Bij minimaal 3 deelnemers op één factuur ontvangen een korting van 10 % op het totale bedrag.
 • Deelnemers van Rec scholen melden zich bij de betreffende steunpuntfuncitonaris die de workshop verzorgd voor meer informatie.
Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 20:59

Overgang PO-VO

Wat hebben leerlingen met autisme in de groepen 7 & 8 nodig ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs? Deze vraag staat in deze workshop centraal: "Workshop begeleiding van kinderen met autisme gericht op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs".

Doelgroep
Deze workshop is voor iedereen toegankelijk die met deze doelgroep te maken heeft.

Kosten
De workshop kost EUR 50,= per deelnemer. 

Kortingsmogelijkheden:

 • Meermanskorting: Bij minimaal 3 deelnemers op één factuur ontvangen een korting van 10 % op het totale bedrag.
 • Deelnemers van REC-scholen melden zich bij de betreffende steunpuntfunctionaris voor meer informatie.
Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 20:26

Autismekoffer 2: PO

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen in de vorm van een map...


Doelgroep
Voor leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders       

Kosten
Geen

Inhoud
Deze informatiekoffer (4 ringsmap) bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het basisonderwijs zoals:

 • informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme 
 • observatielijsten 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in de klas 
 • het voorkomen van probleemgedrag 
 • het bieden van structuur in tijd en ruimte 
 • overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Informatie voor ouders

 • literatuur voor ouders en hun omgeving 
 • adressen van instellingen in de regio Noordelijk Zuid-Holland 
 • informatie ouderverenigingen in deze regio

Informatie voor het onderwijs rond indicatiestelling

 • informatie over de Steunpunten Autisme 
 • indicatiecriteria voor de verschillende clusters 
 • aanmeldingsprocedures voor het aanvragen van de rugzak bij de verschillende REC’s  in de regio d

Bestelinformatie
Dit product is te downloaden

Gepubliceerd in Autismekoffers
dinsdag, 07 februari 2012 20:18

Verdiepingstraining autisme & PO

Doel van de cursus:
Na de basiscursus autisme gaan we met verdieping verder kijken naar het gedrag het gedrag, denken en voelen van een leerling met autisme. Aan de hand van thema’s worden zowel de theorie al de ervaringen in de eigenpraktijk belicht en aan elkaar gekoppeld. Er wordt regelmatig gereflecteerd op de eigen praktijk en die van andere cursisten. Belangrijk is daarom ook dat de cursist beschikt over voldoende voorkennis, bijvoorbeeld al de basiscursus heeft gevolgd, en een leerling met autisme heeft in de klas.
Doelgroep cursus:
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die op dit moment een kind met autisme (of een vermoeden ervan) in de klas hebben.
Intern-begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders die in hun werk te maken hebben met leerlingen met autisme.

Inhoud cursus:
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op de woensdagmiddag van elk 2.5  uur. Elke middag staan er thema’s centraal.

 1. Kenmerken autisme en competenties leerkracht
 2. Communicatie met leerlingen en ouders
 3. Werkhouding en klassenvoorlichting/psycho-educatie
 4. Straffen en belonen en probleemgedrag

Karakter van de cursus
Kenmerk van de cursus: leren door te doen. De nadruk ligt op:

 1. Verdiepend inzicht ten aanzien van autisme en wat het in praktijk betekent
 2. Informatie over nieuwe ontwikkelingen
 3. Praktijkopdrachten voor elke bijeenkomst
 4. Samenwerken, leren van elkaar en elkaars praktijk.

Kosten & materialen:
De cursist ontvangt een reader met artikelen, het boekje “Autisme in de klas” en een bewijs van deelname bij aanwezigheid van minimaal 4 bijeenkomsten. De kosten zijn € 250,-.

Plaats & Tijd:
Woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur

Locatie:
Prof. dr. Leo Kannerschool te Oegstgeest

Data:
Zie  Agenda

Aanmelden:
Steunpunt autisme Leiden

Gepubliceerd in Trainingen
dinsdag, 07 februari 2012 20:05

Basistraining autisme in PO

Vul het goede woord in: Vele … maken licht werk!
Antwoord van een leerling: "lampen"

Kinderen met autisme denken anders. Nemen de wereld anders waar. De leerling met autisme heeft baat bij een verduidelijkte leeromgeving. Hiervoor hebben leerkrachten/intern-begeleiders kennis nodig over autisme. 

De Steunpunten Autisme hebben i.s.m. landelijk netwerk autisme( LNA) een cursus ontwikkeld voor het basisonderwijs.

Doel
De basistraining “Autisme in de klas”is erop gericht dat leerkrachten, IB-ers, RT-ers of AB-ers het gedrag, denken en voelen en van een leerling met autisme beter begrijpen.

De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De cursus biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.

In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.

Doelgroep

 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die op dit moment een kind met Autisme* (of een vermoeden ervan) in de klas hebben.
 • Intern-begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders die in hun werk te maken hebben met kinderen met Autisme* (of een vermoeden ervan)

Inhoud
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten op de woensdagmiddag van elk 2.5 tot 3 uur. Per bijeenkomst staat er een thema centraal

 1. Kinderen met Autisme*
 2. Invulling geven aan de relatie en communicatie 
 3. Structureren en stimuleren tot zelfregulatie 
 4. Instructie aan kinderen met Autisme * 
 5. Omgaan met moeilijke momenten 

* met autisme bedoelen wij het autismespectrum, waaronder vallen PDD-NOS, Asperger, Autisme, MCDD

Karakter
Kenmerk van de training: leren door te doen. De nadruk ligt op

 1. Informatieoverdracht ten aanzien van de achtergronden van autisme 
 2. De eigen praktijk (praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten) 
 3. Reflecties op eigen praktijk 
 4. Samenwerken, leren van elkaar. 

Kosten & materialen
De deelnemer ontvangt een reader met artikelen. Het boekje “autisme in de klas”. Een bewijs van deelname bij aanwezigheid van minimaal 4 bijeenkomsten. De kosten zijn voor alle basisscholen € 310,= per deelnemer. Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend. Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Gepubliceerd in Trainingen
maandag, 06 februari 2012 19:50

Studiedag "Autisme"

Het Steunpunt Autisme kan bij u op school een complete studiedag verzorgen met als onderwerp “Autisme”.
Dit kan plenair, of in workshops, of beiden, net wat u wilt. De inhoud kan samengesteld worden in overleg. U kunt een keuze maken uit het overzicht "Workshops" of wij kunnen in overleg andere thema’s kiezen die op uw school actueel zijn.
 
Voorbeeldprogramma 
09.00 Welkomstwoord door de directrice van de school
09.15 Voorlichting “Ass ’t zo zit” (plenair)
10.30 Koffie en thee
11.00 Vertoning voorlichtingsfilm “Een zinnenprikkelend leven”.
 
Aansluitend vertellen 2 ouders van de school over hun ervaringen met hun kind met een vorm van autisme en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
12.30  Lunch
13.30  Eerste workshopronde
14.30  Tweede workshopronde
15.30  Afsluiting en borrel
 
Mogelijke onderwerpen

 • Signaleren van autisme
 • Auti-communicatie
 • Communicatieve vaardigheden bij stage
 • Prikkelverwerking bij autisme
 • Seksualiteit en autisme

Kosten
De kosten voor deze studiedag zijn afhankelijk van de locatie en de inhoud en worden in onderling overleg hierover bepaald.
Aanmelden voor het organiseren van een studiedag “Autisme” kan bij de steunpuntfunctionaris in uw regio.

Gepubliceerd in Teamscholing
maandag, 06 februari 2012 19:48

Meerdaagse teamtraining op maat

Een leerling met autisme is niet alleen een opgave voor de leerkracht, maar een opgave voor het hele schoolteam.

Inhoud
Tijdens deze twee bijeenkomsten kijken we als team naar autisme; 

 • wat verwacht het team van deze leerling(en)
 • wat zijn de mogelijkheden en beperkingen
 • op welke manier kan een team de leerling(en) en de leerkracht(en) ondersteunen?

Na een theoretische uitleg wordt gewerkt vanuit de leerwensen en vragen die door het team worden gesteld.
De praktijk binnen de eigen school staat centraal. Tevens is een aanbod van DVD materiaal.
 
Doelgroep
Deze meerdaagse training is bedoeld voor schoolteams
 
Kosten, plaats & duur 
De training beslaat twee bijeenkomsten van 2½ á 3 uur
 
Kosten op aanvraag bij de betreffende steunpuntfunctionaris.

Gepubliceerd in Teamscholing
maandag, 30 januari 2012 22:32

Teamvoorlichting "ASS het zo zit"

Kinderen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren. Vanuit het begrip hoe een kind met autisme denkt, kan men beter begrijpen waarom dit kind een bepaald gedrag vertoont (“Ass het zo zit”). De voorlichting is ontwikkeld door de Koninklijke Auris Groep te Utrecht en wordt door de Steunpunten Autisme verzorgd.

Doel

De voorlichting “Ass het zo zit” is erop gericht alle betrokkenen rondom een kind met autisme* het gedrag, denken en voelen van dit kind beter te laten begrijpen.
De kracht van deze voorlichting zit in het combineren van praktijk en theorie. Met als uitgangspunt: “Als het zo zit!”. Leerlingen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren. Een leerkracht die snapt hoe een leerling met autisme denkt, begrijpt beter waarom die leerling een bepaald gedrag vertoont (“Ass het zo zit”). Vanuit dit begrip kan vervolgens een oplossing komen voor die ene leerling, met die gedachten en dat gedrag in die specifieke situatie.

Doelgroep

De voorlichting is goed toepasbaar op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en andere settings zoals bijvoorbeeld peuterspeelzalen en verenigingen.

Inhoud

De voorlichting bestaat uit een presentatie van 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van de beschikbare tijd kan meer of minder tijd besteed worden aan persoonlijke ervaringen van de deelnemers met kinderen met autisme*. 

Karakter

Rondom de begeleiding van leerlingen met autisme is vaak verwarring. Gedrag wordt verschillend geïnterpreteerd, betrokkenen bestrijden elkaar op visies en er ontstaan discussies over de praktische begeleiding. De zoektocht naar het verband tussen gedrag en autisme en de daarbij passende individuele aanpak is onvermijdelijk. Deze voorlichting is zeer geschikt om deze verbanden te leggen tussen gedrag en autisme.

Kosten & Materialen

Deze zijn afhankelijk van de duur en wensen van de voorlichting.

Data & locaties

De voorlichting "ASS het zo zit" wordt vanuit de steunpunten autisme aangeboden op de leslocatieS van het steunpunten.

De voorlichtingen kunnen ook op maat gegeven worden op een tijdstip, datum en locatie die in onderling overleg kunnen worden bepaald. De voorlichtingen worden gegeven vanuit het Steunpunt door mensen met expertise op het gebied van autisme.

Gepubliceerd in Teamscholing
Pagina 1 van 2

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op via dit formulier.

Contactgegevens

Westland basisonderwijs/Delft:
Cissy Canninga
Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06-42405075
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Den Haag e.o.:
Caroline Zoon

Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06 12208161
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch spreekuur dinsdagen van 9 tot 12 uur en vrijdagen van 9 tot 11 uur voor de regio Den Haag

Facebook