Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

 • Dagelijks via de mail
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Toon items op tag: mbo

donderdag, 22 november 2012 09:06

Capito Wonen

Capito Wonen (wat letterlijk ‘begrijp het wonen’ betekent) biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding, studiebegeleiding én leefbegeleiding, waarbij je door één persoonlijk begeleider ondersteund wordt op het gebied van wonen, studeren en leven. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en het constructief kunnen toewerken naar zelfstandigheid en een diploma.

Capito Wonen richt zich specifiek op mbo-studenten met autisme. Wij begeleiden jou op de punten waar jij het nodig hebt en je hebt de ruimte om zelf de dingen te doen die je beheerst. Op deze manier geef je samen met ons vorm aan jouw eigen “zorg op maat” en kun je zo zelfstandig mogelijk wonen, studeren en leven. Onze locaties zitten verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op:  www.capitowonen.nl

Gepubliceerd in Sociale kaart
dinsdag, 07 februari 2012 21:14

Autisme en Stage & Werk

"Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk" is een cursusmap oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen voor de 4e en 5e jaars van de Praktijkstroomgroep als voorbereiding op en/of ondersteuning van hun stages en de latere werksituatie. Deze cursus is echter ook zeer geschikt voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs als voorbereiding op stage en werk.

Doel
Kennis te maken met het materiaal en de werkwijze van de cursus communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk.

Train de trainer! De deelnemers maken kennis met het materiaal en worden getraind in het omgaan met het materiaal zodat u de cursus zelf aan leerlingen binnen uw organisatie kunt geven.

Doelgroep
Na het deelnemen aan deze workshop kunt u zelf met na aanschaf van het materiaal de cursus gegeven aan uw leerlingen. Deze workshop is geschikt voor docenten, mentoren en zorgcoordinatoren die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs. Ook voor "rugzakbegeleiders " werkzaam in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs is deze workshop geschikt.

Inhoud
Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk’ is vooral praktisch van aard, zowel qua vorm als inhoud. De map bevat 10 thema’s met als inhoud mondelinge communicatie. Bij ieder thema staan de doelen van het thema omschreven, zijn er oefeningen gegeven en tips voor variatie, naast verdieping en/of praktische uitwerking van de oefeningen.

Thema’s communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk:

 1. THEMA 1  Het vaststellen en oefenen van eigen leerpunten van elke leerling op het gebied van communicatie en spraak/taal voor gebruik in de cursus
 2. THEMA 2  Het krijgen van een individueel en groepsoverzicht over allerlei praatsituaties op de stage/het werk
 3. THEMA 3  Anderen vertellen over de stage/het werk
 4. THEMA 4   Begroeten en gedag zeggen
 5. THEMA 5   Jezelf voorstellen en de namen kennen van degenen met wie je werkt
 6. THEMA 6   Vragen stellen
 7. THEMA 7   Doorvragen en wedervragen stellen
 8. THEMA 8   Deelnemen aan een gesprek
 9. THEMA 9   Telefoneren
 10. THEMA 10 Solliciteren

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:10

Autisme en sociale vaardigheden

In deze workshop gaan na een algemeen gedeelte over autisme, nader in op de specifieke sociale ontwikkeling bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Wat de bouwstenen zijn om de sociale ontwikkeling op gang te brengen en welke stappen er nodig zijn om deze ontwikkeling aan de gang te houden.

Doel
Inzicht krijgen in de bouwstenen van de sociale cognitie en de sociale ontwikkeling.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, IB-er, RT-er zorgcoördinatoren en AB-er. Ervaring in het werken met een ASS leerling is niet noodzakelijk wel een pre.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:06

Aan de slag met ASS

Aan de slag met een autisme spectrum stoornis
In deze workshop gaan we aan de slag om de sterke en zwakke kanten van de leerling met autisme goed in kaart te brengen. Door meer te weten over de denk en werkstrategieën van de leerling is het mogelijk in zijn of haar huid te kruipen en te komen tot een goede begeleiding. Het is voor deze workshop noodzakelijk dat u beschikt over gegevens van een leerling met een autisme spectrum stoornis en ook met deze leerling daadwerkelijk werkt zodat u genoeg praktijkvoorbeeld in kunt brengen.

Doel
Het vergroten van de handelingsvaardigheid met leerlingen met autisme in het (speciaal) onderwijs.

Wilt u aan deze workshop meedoen is voorwerk noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u van ons een formulier waarop u de gegevens van uw leerling dient in te vullen. Zodat u tijdens de workshop niet het hele dossier hoeft door te bladeren. Denk eraan alle gegevens te anonimiseren zoals de naam van de voor en achternaam van de leerling, adresgegevens enz.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT er, AB-er, mentor die daadwerkelijk met een leerling werken. Het doen van "voorwerk" is vereist zie doelgroep van de workshop.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn €75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.

Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 21:03

Signaleren

In deze workshop leer je hoe je bij een vermoeden van autisme het beste kunt handelen. Hoe maak je dit vermoeden concreet zodat je handelingsgericht kunt werken met de leerling? Ook komt het traject naar diagnose aanbod.

Doelgroep
Leerkrachten, docenten, RT-ers, AB-ers

Kosten
De workshop kost EUR 50,= per deelnemer. 

Kortingsmogelijkheden:

 • Meermanskorting: Bij minimaal 3 deelnemers op één factuur ontvangen een korting van 10 % op het totale bedrag.
 • Deelnemers van Rec scholen melden zich bij de betreffende steunpuntfuncitonaris die de workshop verzorgd voor meer informatie.
Gepubliceerd in Workshops
dinsdag, 07 februari 2012 20:28

Autismekoffer 4: MBO

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen in de vorm van een map...


Doelgroep
Docenten, mentoren, deelnemerbegeleiders, bpv-begeleiders en ambulant begeleiders

Inhoud
Deze MBO koffer Autisme (4 ringsmap) bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het middelbaar beroepsonderwijs zoals:

 • theoretische informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in het onderwijs 
 • autisme en stage / werk 
 • informatie over instanties en weten regelgeving rond arbeid 
 • ervaringsverhalen van mensen met ASS 
 • informatie materiaal over autisme 
 • informatie voor deelnemers en ouders
 • adressen van instellingen in de regio Noordelijk Zuid-Holland 
 • informatie over (ouder)verenigingen in deze regio 
 • vrijetijdsbesteding 
 • informatie voor het onderwijs rond indicatiestelling
 • informatie over de Steunpunten Autisme 
 • indicatiecriteria voor de verschillende clusters 
 • regelingen, vrijstellingen en aanpassingen voor leerlingen met ASS 

Bestelinformatie
Per augustus 2014 zijn er nog enkele papieren versies beschikbaar. De koffer is echter te downloaden via het menu rechtsboven op deze pagina.

Gepubliceerd in Autismekoffers
maandag, 06 februari 2012 19:50

Studiedag "Autisme"

Het Steunpunt Autisme kan bij u op school een complete studiedag verzorgen met als onderwerp “Autisme”.
Dit kan plenair, of in workshops, of beiden, net wat u wilt. De inhoud kan samengesteld worden in overleg. U kunt een keuze maken uit het overzicht "Workshops" of wij kunnen in overleg andere thema’s kiezen die op uw school actueel zijn.
 
Voorbeeldprogramma 
09.00 Welkomstwoord door de directrice van de school
09.15 Voorlichting “Ass ’t zo zit” (plenair)
10.30 Koffie en thee
11.00 Vertoning voorlichtingsfilm “Een zinnenprikkelend leven”.
 
Aansluitend vertellen 2 ouders van de school over hun ervaringen met hun kind met een vorm van autisme en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
12.30  Lunch
13.30  Eerste workshopronde
14.30  Tweede workshopronde
15.30  Afsluiting en borrel
 
Mogelijke onderwerpen

 • Signaleren van autisme
 • Auti-communicatie
 • Communicatieve vaardigheden bij stage
 • Prikkelverwerking bij autisme
 • Seksualiteit en autisme

Kosten
De kosten voor deze studiedag zijn afhankelijk van de locatie en de inhoud en worden in onderling overleg hierover bepaald.
Aanmelden voor het organiseren van een studiedag “Autisme” kan bij de steunpuntfunctionaris in uw regio.

Gepubliceerd in Teamscholing
maandag, 06 februari 2012 19:48

Meerdaagse teamtraining op maat

Een leerling met autisme is niet alleen een opgave voor de leerkracht, maar een opgave voor het hele schoolteam.

Inhoud
Tijdens deze twee bijeenkomsten kijken we als team naar autisme; 

 • wat verwacht het team van deze leerling(en)
 • wat zijn de mogelijkheden en beperkingen
 • op welke manier kan een team de leerling(en) en de leerkracht(en) ondersteunen?

Na een theoretische uitleg wordt gewerkt vanuit de leerwensen en vragen die door het team worden gesteld.
De praktijk binnen de eigen school staat centraal. Tevens is een aanbod van DVD materiaal.
 
Doelgroep
Deze meerdaagse training is bedoeld voor schoolteams
 
Kosten, plaats & duur 
De training beslaat twee bijeenkomsten van 2½ á 3 uur
 
Kosten op aanvraag bij de betreffende steunpuntfunctionaris.

Gepubliceerd in Teamscholing
maandag, 30 januari 2012 22:32

Teamvoorlichting "ASS het zo zit"

Kinderen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren. Vanuit het begrip hoe een kind met autisme denkt, kan men beter begrijpen waarom dit kind een bepaald gedrag vertoont (“Ass het zo zit”). De voorlichting is ontwikkeld door de Koninklijke Auris Groep te Utrecht en wordt door de Steunpunten Autisme verzorgd.

Doel

De voorlichting “Ass het zo zit” is erop gericht alle betrokkenen rondom een kind met autisme* het gedrag, denken en voelen van dit kind beter te laten begrijpen.
De kracht van deze voorlichting zit in het combineren van praktijk en theorie. Met als uitgangspunt: “Als het zo zit!”. Leerlingen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren. Een leerkracht die snapt hoe een leerling met autisme denkt, begrijpt beter waarom die leerling een bepaald gedrag vertoont (“Ass het zo zit”). Vanuit dit begrip kan vervolgens een oplossing komen voor die ene leerling, met die gedachten en dat gedrag in die specifieke situatie.

Doelgroep

De voorlichting is goed toepasbaar op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en andere settings zoals bijvoorbeeld peuterspeelzalen en verenigingen.

Inhoud

De voorlichting bestaat uit een presentatie van 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van de beschikbare tijd kan meer of minder tijd besteed worden aan persoonlijke ervaringen van de deelnemers met kinderen met autisme*. 

Karakter

Rondom de begeleiding van leerlingen met autisme is vaak verwarring. Gedrag wordt verschillend geïnterpreteerd, betrokkenen bestrijden elkaar op visies en er ontstaan discussies over de praktische begeleiding. De zoektocht naar het verband tussen gedrag en autisme en de daarbij passende individuele aanpak is onvermijdelijk. Deze voorlichting is zeer geschikt om deze verbanden te leggen tussen gedrag en autisme.

Kosten & Materialen

Deze zijn afhankelijk van de duur en wensen van de voorlichting.

Data & locaties

De voorlichting "ASS het zo zit" wordt vanuit de steunpunten autisme aangeboden op de leslocatieS van het steunpunten.

De voorlichtingen kunnen ook op maat gegeven worden op een tijdstip, datum en locatie die in onderling overleg kunnen worden bepaald. De voorlichtingen worden gegeven vanuit het Steunpunt door mensen met expertise op het gebied van autisme.

Gepubliceerd in Teamscholing
maandag, 30 januari 2012 22:22

Teamscholing op maat

De steunpuntfunctionarissen verzorgen graag voorlichtingen over autisme voor uw team. Deze voorlichtingen kunnen gegeven worden op het tijdstip dat uw team vergadering heeft. Ook is het mogelijk dat wij een studiedag voor u verzorgen.

Wij leveren graag maatwerk want uw vraag staat centraal.

Elk team werkt anders. Een voordeel van cursus op locatie is dat de inhoud kan worden toegespitst op het hele team en op de situatie op school. Een cursus op maat dus. Tevoren wordt dit met U besproken en samen kan worden gekeken welke inhoud van de cursus het beste bij het schoolteam zou aansluiten. Ons cursusaanbod kan ook op locatie worden aangeboden. Op deze manier kan een heel schoolteam tegelijkertijd deskundig worden voorgelicht op het gebied van autisme.

Op verzoek van verschillende scholen zijn de volgende voorlichtingen gedaan:

 • Vroeg herkenning van een autismespectrumstoornis bij jonge kinderen op de basisschool
 • Handelingsgericht werken met kinderen met een vermoeden van een autisme spectrumstoornis
 • Handelingsgericht werken met kinderen die een diagnose hebben
 • Aanpassingen zorgstructuur
 • Aanpassingen in de klas/school/schoolplein
 • Signaleren van een autisme spectrum stoornis
 • Overgang PO/VO
 • Meer autisme! een verdiepingsmodule

Kosten

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van uw wensen, de duur van de voorlichting en de reistijd.

Gepubliceerd in Diensten&Producten
Pagina 1 van 2

Contactgegevens

Westland basisonderwijs/Delft:
Cissy Canninga
Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06-42405075
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Den Haag e.o.:
Caroline Zoon

Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft
06 12208161
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch spreekuur dinsdagen van 9 tot 12 uur en vrijdagen van 9 tot 11 uur voor de regio Den Haag

Facebook