Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Workshop overgang PO-VO

Protocol overgang leerlingen met autisme van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat hebben leerlingen met autisme in de groepen 7 & 8 nodig ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs? Deze vraag staat in deze workshop centraal: "Workshop begeleiding van kinderen met autisme gericht op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs".

Vanuit KPC en het Landelijk Netwerk Autisme (2007) is een protocol opgesteld om deze overgang goed te begeleiden. Dit protocol vormt de basis van deze workshop. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de didactische aanpak en leerlingbegeleiding aan de orde zodat de bassischool vanaf groep 7 de overstap goed kan begeleiden.  Kinderen met bijzondere hulpvragen, waaronder leerlingen met autisme, hebben moeite met overgangssituaties. Een goede overgang naar het voortgezet onderwijs en een 'warme overdracht' is daarom belangrijk.

Doelgroep
Deze workshop is voor iedereen toegankelijk die met deze doelgroep te maken heeft.

Kosten
De workshop kost EUR 75,= per deelnemer. 

Protocol
Het protocol is rechtstreeks gratis de downloaden van onze site zie producten

Ondersteuning implementatie van het protocol:
Het is mogelijk om een ondersteuningstraject aan te vragen bij het steunpunt bij het implementeren van het protocol binnen uw organisatie of als begeleidingstraject bij een individuele leerling.  Voor meer informatie neemt u contact op met Caroline Zoon

Eendaagse workshop: werken met het protocol:
Hoe te werken met dit protocol wordt ook in eendaagse workshop aangeboden via het Steunpunt Autisme. U kunt zich via de website aanmelden voor de workshop. 
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van uw vraag! Neem hiervoor contact op met een van de steunpuntfunctionarissen.