Informatiekoffer Autisme -4 MBO

Autismekoffer 4: MBO

 

 

 

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map.
Inmiddels is de autismekoffer in digitale versie verschenen en kunt u direct downloaden.

Doelgroep
Docenten, mentoren, deelnemerbegeleiders, bpv-begeleiders en ambulant begeleiders

Inhoud
Deze MBO koffer Autisme bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het middelbaar beroepsonderwijs zoals:

 • theoretische informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in het onderwijs 
 • autisme en stage / werk 
 • informatie over instanties en weten regelgeving rond arbeid 
 • ervaringsverhalen van mensen met ASS 
 • informatie materiaal over autisme 
 • informatie voor deelnemers en ouders
 • informatie over (ouder)verenigingen in deze regio 
 • vrijetijdsbesteding 
 • informatie over de Steunpunten Autisme 
 • regelingen, vrijstellingen en aanpassingen voor leerlingen met ASS 

Bestelinformatie
Dit product is te downloaden