Informatiekoffer Autisme -3 VO

Informatiekoffer Autisme 3: VO

 

 

 

 

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map.
Inmiddels is de autismekoffer in digitale versie verschenen en kunt u direct downloaden.

Doelgroep
Voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders.

Kosten
Geen

Inhoud
Deze autismekoffer  bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het voortgezet onderwijs zoals:

 • theoretische informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme in het voortgezet onderwijs 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs 
 • overgang van voorgezet onderwijs naar vervolg onderwijs 
 • ervaringsverhalen van jongeren/ouders 
 • informatie materialen voor leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs.
 • literatuur voor ouders en hun omgeving 
 • informatie ouderverenigingen in deze regio

Bestelinformatie
Dit product is te downloaden