Informatiekoffer Autisme -2 PO

Informatiekoffer Autisme 2: PO

 

 

 

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map.
Inmiddels is de autismekoffer in digitale versie verschenen en kunt u direct downloaden.

Doelgroep
Voor leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders       

Kosten
Geen

Inhoud
Deze informatiekoffer  bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties van het basisonderwijs zoals:

 • informatie over autisme
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme 
 • observatielijsten 
 • praktische tips voor leerlingen met autisme in de klas 
 • het voorkomen van probleemgedrag 
 • het bieden van structuur in tijd en ruimte 
 • overgang van primair naar voortgezet onderwijsliteratuur voor ouders en hun omgeving 
 • adressen van instellingen in de regio Noordelijk Zuid-Holland 
 • informatie ouderverenigingen in deze regio

Bestelinformatie
Dit product is te downloaden