Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

 • Dagelijks via de mail
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Informatiekoffer Autisme -1 Peuters

Informatiekoffer Autisme 1: Peuters

De Map die Autismekoffer heet
Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. 
De steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Eén koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

 1. Autismekoffer PO (uitgave 2005)
  Pim voorstel hier de link te doen naar de downloads? Idem voor de andere koffers?
 2. Autismekoffer VO (uitgave 2006)
 3. Autismekoffer peuters (uitgave 2007)
 4. Autismekoffer MBO (uitgave 2007)

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map.
Inmiddels is de autismekoffer in digitale versie verschenen en kunt u direct downloaden.
 

Doelgroep
Voor peuterleidsters, Begeleiding voorschool, leerkrachten, medewerkers  BSO, intern begeleiders en ambulant begeleiders       

Kosten
Geen

Inhoud
Deze peuterkoffer  bevat vooral praktische informatie gericht op autisme in verschillende situaties op de peuterspeelzaal zoals:

 • informatie over autisme 
 • literatuurlijst 
 • hoe te handelen bij vermoeden van autisme 
 • observatielijsten 
 • praktische tips voor peuters met autisme op de peuterspeelzaal 
 • het voorkomen van probleemgedrag 
 • het bieden van structuur in tijd en ruimte 
 • overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool 
 • literatuur voor ouders en hun omgeving 

Bestelinformatie
De koffer is echter te downloaden via menu downloads.