Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland (NZH)

Steunpunt Autisme

Passend onderwijs biedt voor alle leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek. Een onderwijsplek waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden en beperkingen. Binnen Passend Onderwijs blijft het Steunpunt Autisme actief. Expertise blijft nodig om voor de leerlingen met autisme*, onderwijs met een op maat gemaakte oplossing te vinden.

In de regio Noordelijk Zuid Holland is Stichting Responz de stuwende kracht die het Steunpunt Autisme haar plaats biedt binnen Passend Onderwijs. Verschillende samenwerkingsverbanden hebben contracten met het Steunpunt afgesloten waardoor Stichting Responz het Steunpunt kan financieren.

Alle scholen in de regio kunnen gebruik maken van de diensten en producten die het Steunpunt Autisme in haar pakket heeft. Ook ouders en organisaties zoals de GGZ kunnen van de diensten en producten gebruik maken.

Kosten:
Aan alle diensten en producten zijn kosten verbonden. Scholen die vallen onder een Samenwerkingsverband waar het Steunpunt Autisme een contract mee heeft, ontvangen geen nota. De kosten worden direct verrekend met het betreffende Samenwerkingsverband.

Scholen die vallen onder een Samenwerkingsverband die geen contract heeft met het Steunpunt Autisme, ontvangen een nota voor de diensten en producten die de school afneemt. Wij adviseren dan ook om VOORAF contact op te nemen met het Samenwerkingsverband over de betaling zodat voor ieder duidelijk is hoe de betaling verloopt.

Ouders en organisaties zoals de GGZ die gebruik willen maken van een van onze diensten en producten ontvangen een nota. Het steunpunt sluit geen contracten met organisaties buiten het onderwijs af.

Alle informatie die voor u van belang zijn, kunt u vinden op onze website: achtergrondinformatie, onze diensten en producten, sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties, downloads en natuurlijk informatie over onze vestigingen.

Wilt u weten of uw samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt Autisme kunt u de actuele stand vinden bij contact.