Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Oorsprong Steunpunt

Oorsprong Steunpunt Autisme NZH

Vanaf 2003 is het Steunpunt Autisme NZH in haar huidige vorm steeds weer in ontwikkeling. Het steunpunt is ontstaan met als doel de kennis rondom het begeleiden van kinderen met autisme vanuit het het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs te verankeren. De eerste jaren kwamen de steunpuntfunctionarissen vanuit het speciaalonderwijs ambulante hulp geven aan het regulier basisonderwijs middels voorlichting, consultaties en trainingen. Het werkgebied van de steunpuntfunctionaris groeide uit naar het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en ook de voorschoolse opvang.

Inmiddels is het steunpunt autisme NZH actief van peuterspeelzaal tot universiteit in de regio Noordelijk Zuid Holland.

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het steunpunt maakt deze ontwikkeling met u mee. Vanuit de voormalige clusters is de expertise binnen het steunpunt gedeeld en vergroot. De steunpuntfunctionarissen kunnen vanuit dit specialisme vorm geven aan het maatwerk voor de leerling dat Passend onderwijs mogelijk wil maken.

Dit heeft geresulteerd in een bundeling van activiteiten & producten waarvan u op deze website de informatie kunt vinden.