Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Taken Steunpunt Autisme

Taken van de Steunpunten Autisme 

De steunpuntfunctionaris is vooral bezig met de volgende activiteiten.

1. Consultaties. Het steunpunt biedt gratis éénmalige consultatie voor peuterleidsters/leerkrachten/docenten en/of ouders van leerlingen met autisme.  
Aan vervolg consultaties zijn kosten verbonden.

2. Scholing Het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland bieden voor verschillende doelgroepen cursussen aan. Deze cursussen zijn geschikt mensen die werken met kinderen met autisme. Alle cursussen worden gegeven door leerkrachten/docenten die zelf ervaring hebben met autisme. De cursussen wordt jaarlijks aangeboden op de verschillende vestigingsplaatsen van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland. 

3. Deskundigheidsbevordering. Het Steunpunt kan praktische voorlichting verzorgen op aanvraag van schoolleider/ IB-er of coördinator binnen uw organisatie.

4. Netwerken in de regio
Het steunpunt is op de hoogte van, en is de schakel tussen de verschillende instanties, organisaties en scholen. In de regio moet duidelijk worden waar kennis rond autisme te vinden is. Het steunpunt kan hiervoor een verwijsfunctie vervullen.

5. Telefonsich spreekuur/ Contact  
Het Steunpunt is telefonisch en per e-mail voor scholen en ouders bereikbaar voor vragen over leerlingen met autisme. Het Steunpunt kan b.v. op verzoek ouders helpen bij het vinden van de juiste weg naar diagnose ASS en het aanvragen van een PGB. 

 Wat doet het Steunpunt Niet 

  1. Onderzoek en Diagnose stellen rond autisme. Hiervoor kunt u terecht bij diverse organisaties zie sociale kaart
  2. Geeft géén Ambulante Begeleiding.