Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Taken Steunpunt Autisme

Taken van de Steunpunten Autisme 

De steunpuntfunctionaris is vooral bezig met de volgende activiteiten.

1. Consultaties. Het steunpunt biedt gratis éénmalige consultatie voor peuterleidsters/leerkrachten/docenten en/of ouders van leerlingen met autisme.  
Aan vervolg consultaties zijn kosten verbonden.

2. Scholing Het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland bieden voor verschillende doelgroepen cursussen aan. Deze cursussen zijn geschikt mensen die werken met kinderen met autisme. Alle cursussen worden gegeven door leerkrachten/docenten die zelf ervaring hebben met autisme. De cursussen wordt jaarlijks aangeboden op de verschillende vestigingsplaatsen van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland. 

3. Deskundigheidsbevordering. Het Steunpunt kan praktische voorlichting verzorgen op aanvraag van schoolleider/ IB-er of coördinator binnen uw organisatie.

4. Netwerken in de regio
Het steunpunt is op de hoogte van, en is de schakel tussen de verschillende instanties, organisaties en scholen. In de regio moet duidelijk worden waar kennis rond autisme te vinden is. Het steunpunt kan hiervoor een verwijsfunctie vervullen.

5. Telefonsich spreekuur/ Contact  
Het Steunpunt is telefonisch en per e-mail voor scholen en ouders bereikbaar voor vragen over leerlingen met autisme. Het Steunpunt kan b.v. op verzoek ouders helpen bij het vinden van de juiste weg naar diagnose ASS en het aanvragen van een PGB. 

 Wat doet het Steunpunt Niet 

  1. Onderzoek en Diagnose stellen rond autisme. Hiervoor kunt u terecht bij diverse organisaties zie sociale kaart
  2. Geeft géén Ambulante Begeleiding.