Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Workshops

Workshops

Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld deze leerlingen adequaat op te vangen. Naast voorlichting en cursussen voor peuterspeelzalen tot en met de universiteit bieden wij als Steunpunten Autisme ook workshops aan.

Doel workshops
De workshops autisme zijn erop gericht alle betrokkenen rondom een kind met autisme* het gedrag, denken en voelen van dit kind beter te laten begrijpen. Hiervoor heeft u kennis opgedaan op het gebied van autisme dmv het lezen van literatuur, het volgen van cursus Autisme in de klas, of heeft u genoten van de voorlichting “ Ass het zo zit” Maar u wilt uw kennis bijhouden, uitbreiden op het gebied van autisme zonder dat u daar nu gelijk een hele cursus voor wilt volgen.

Doelgroep workshops
De workshops autisme zijn verdiepingsmiddagen op het gebied van autisme. Om zo op dit gebied “ bij te blijven”

Inhoud workshops
Per middag staat er een thema centraal gerelateerd aan autisme. Deze thema’s zijn vaak “verzoeknummers” vanuit de cursussen, voorlichtingen en consultaties die vanuit de Steunpunten Autisme worden verzorgd.  U kunt ook per mail een thema aandragen. Dan wordt er bekeken of dit thema zich leent voor een workshop.  De workshop bestaat uit een presentatie van 1 tot 1,5 met een praktische verwerking in het tweede deel van de middag.  

Kosten
De deelnemer ontvangt een hand-out van de presentatie. De kosten zijn afhankelijk van de spreker maar er wordt een richtprijs gehanteerd van minimaal €75,- per deelnemer. Deze kosten worden afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met het Samenwerkingsverband door de school zelf betaald of rechtstreeks door het steunpunt met het Samenwerkingsverband verrekend.

Data & plaats
De workshops worden op wisselende locaties en data gegeven. Meer info volgt op de website.