Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

 • Dagelijks via de mail
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Eenmalige consultatie

Leerlingbegeleiding voor kinderen een vermoeden van een autisme spectrum stoornis of een diagnose ASS
Het Steunpunt Autisme verzorgt naast cursussen en teamvoorlichting over autisme ook eenmalige consultaties. Deze consultaties zijn gericht op begeleiding van de leerkracht, internbegeleider, mentor of zorgcoördinator op het gebied van autisme in relatie tot een specifieke leerling. Deze consultaties kunnen worden aangevraagd voor leerlingen met diagnose van een autisme spectrum stoornis of bij een vermoeden van een stoornis in het autisme spectrum.

Aanvragen van een éénmalige consultatie
 
Peuterleidsters, leerkrachten in het (speciaal)basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs kunnen voor hun leerling een consultatie aanvragen. Ook ouders kunnen wanneer zij vragen hebben rond de ontwikkeling van hun kind binnen een onderwijssetting met hun vragen bij het steunpunt terecht.

Het doel van een eenmalige consultatie

Het doel van de consultatie is een advies op maat te geven gericht op wat er voor de leerling nodig is om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Een eenmalige consultatie bestaat uit:

 • Een telefonisch gesprek over de hulpvraag
 • Het lezen van de gegevens door de steunpuntfunctionaris
 • Een observatie in de onderwijssituatie
 • Een nagesprek met de aanvrager van het consult

Traject eenmalige consultatie vanuit het Steunpunt Autisme

 1. Telefonisch contact
  Bij vragen rond de ontwikkeling van de leerling met een diagnose ASS of een vermoeden van autisme wordt er eerst telefonisch contact opgenomen met het Steunpunt Autisme. Met elkaar wordt er besproken wat precies de wensen zijn rond een eenmalige consultatie.
 2. Schriftelijke informatie
  Ouders moeten toestemming geven voor een eenmalige consultatie vanuit het Steunpunt. Hiervoor is een “toestemmingsformulier” te downloaden op de website onder het kopje formulieren.
  Daarnaast moet er aan aanvraagformulier door de onderwijsinstelling worden ingevuld. Beide formulieren en de nodige informatie worden opgestuurd naar het Steunpunt Autisme.
 3. Contact
  Na het lezen van de informatie neemt het Steunpunt contact op met de aanvrager voor verdere afspraken. 
  De eenmalige consultatie heeft van telefonisch contact tot observatie &  na gesprek een omvang van 4 uur. Reistijd en verslaglegging zijn hierbij inbegrepen.
 4. Hoe nu verder na de éénmalige consultatie?
  De school kan zich voor meer expertise wenden tot het samenwerkingsverband. Hoe de expertise ingekocht kan worden verschilt per samenwerkingsverband. U dient daarvoor contact op te nemen met het samenwerkingsverband in uw regio.

Kosten eenmalige consultatie

 • Voor een consultatie zonder verslag zijn de kosten EUR 375,=
 • Voor een consultatie met verslag zijn de kosten totaal EUR 600,=

Wanneer een samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Download de formulieren