Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Basistraining Peuters

Basistraining autisme & peuters

Op verzoek van een stichting Peuterspeelzalen in Alphen aan de Rijn hebben wij een training ontwikkeld gericht op kinderen in de voorschoolse periode. Niet alleen voor peuterleidsters is deze cursus zeer geschikt ook voor kinderdagverblijven en naschoolse opvang is het de manier om de kennis op het gebied van autisme te vergroten.

Doel
De basistraining autisme & peuters is erop gericht dat peuterleidsters en medewerkers van KDC's, BSO en NSO het gedrag, denken en voelen en van een kind met autisme beter begrijpen.
De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme.
De training biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.
In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.

Doelgroep 
Medewerkers van peuterspeelzalen, medischkleuterdagverblijf, kinderdagverblijven en medewerkers van naschoolse opvang die op dit moment een kind met Autisme of een vermoeden ervan in de groep hebben.

Inhoud
De basistraining bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2.5 uur met de volgende thema's:

  1. Autisme & Peuters, een algemene voorlichting over autisme bij jonge kinderen.
  2. Communicatie & instructie
  3. Veilige omgeving, hoe maak je die
  4. Spelontwikkeling
  5. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kosten & materialen
De deelnemer ontvangt een reader met artikelen. Het boekje "autisme in de klas". Een bewijs van deelname bij aanwezigheid van minimaal 4 bijeenkomsten. De kosten zijn voor alle basisscholen € 310,= per deelnemer. Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend. Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Aanmelding & informatie
Bij de steunpuntfunctionaris in uw regio zie contactgegevens