Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

 • Dagelijks via de mail
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Stage & Werk

Stage & werk

Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk" is een cursusmap oorspronkelijk bedoeld voor leerlingen voor de 4e en 5e jaars van de Praktijkstroomgroep als voorbereiding op en/of ondersteuning van hun stages en de latere werksituatie. Deze cursus is echter ook zeer geschikt voor leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs als voorbereiding op stage en werk.

Doel
Kennis te maken met het materiaal en de werkwijze van de cursus communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk.

Train de trainer! De deelnemers maken kennis met het materiaal en worden getraind in het omgaan met het materiaal zodat u de cursus zelf aan leerlingen binnen uw organisatie kunt geven.

Doelgroep
Na het deelnemen aan deze workshop kunt u zelf met na aanschaf van het materiaal de cursus gegeven aan uw leerlingen. Deze workshop is geschikt voor docenten, mentoren en zorgcoordinatoren die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs. Ook voor "rugzakbegeleiders " werkzaam in het voortgezet onderwijs of middelbaarberoepsonderwijs is deze workshop geschikt.

Inhoud
Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk’ is vooral praktisch van aard, zowel qua vorm als inhoud. De map bevat 10 thema’s met als inhoud mondelinge communicatie. Bij ieder thema staan de doelen van het thema omschreven, zijn er oefeningen gegeven en tips voor variatie, naast verdieping en/of praktische uitwerking van de oefeningen.

Thema’s communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk:

 1. THEMA 1  Het vaststellen en oefenen van eigen leerpunten van elke leerling op het gebied van communicatie en spraak/taal voor gebruik in de cursus
 2. THEMA 2  Het krijgen van een individueel en groepsoverzicht over allerlei praatsituaties op de stage/het werk
 3. THEMA 3  Anderen vertellen over de stage/het werk
 4. THEMA 4   Begroeten en gedag zeggen
 5. THEMA 5   Jezelf voorstellen en de namen kennen van degenen met wie je werkt
 6. THEMA 6   Vragen stellen
 7. THEMA 7   Doorvragen en wedervragen stellen
 8. THEMA 8   Deelnemen aan een gesprek
 9. THEMA 9   Telefoneren
 10. THEMA 10 Solliciteren

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.