Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Workshop: Aan de slag met autisme (MBO)

Aan de slag met een autisme spectrum stoornis in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

In deze workshop gaan we aan de slag om de sterke en zwakke kanten van de student/deelnemer in het MBO met autisme goed in kaart te brengen. Door meer te weten over de denk en werkstrategieën van de deelnemer is het mogelijk in zijn of haar huid te kruipen en te komen tot een goede begeleiding. Het is voor deze workshop noodzakelijk dat u beschikt over gegevens van een deelnemer die studeert binnen het MBO met een autisme spectrum stoornis en ook met deze deelnemer daadwerkelijk werkt zodat u genoeg praktijkvoorbeeld in kunt brengen.

Doel
Het vergroten van de handelingsvaardigheid met leerlingen met autisme in het MBO

Wilt u aan deze workshop meedoen is voorwerk noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u van ons een formulier waarop u de gegevens van uw deelnemer/student dient in te vullen. Zodat u tijdens de workshop niet het hele dossier hoeft door te bladeren. Denk eraan alle gegevens te anonimiseren zoals de naam van de voor en achternaam van de student/deelnemer, adresgegevens enz.

Doelgroep
Docenten, mentoren die daadwerkelijk met de deelnemer/student werken. Het doen van "voorwerk" is vereist zie doelgroep van de workshop.

Kosten
De cursist ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop. De kosten zijn €75,= per cursist.