Teamscholing op maat MBO

Teamscholing op maat

De steunpuntfunctionarissen verzorgen graag voorlichtingen over autisme voor uw team. Deze voorlichtingen kunnen gegeven worden op het tijdstip dat uw team vergadering heeft. Ook is het mogelijk dat wij een studiedag voor u verzorgen.

Wij leveren graag maatwerk want uw vraag staat centraal.

Elk team werkt anders. Een voordeel van cursus op locatie is dat de inhoud kan worden toegespitst op het hele team en op de situatie op school. Een cursus op maat dus. Tevoren wordt dit met U besproken en samen kan worden gekeken welke inhoud van de cursus het beste bij het schoolteam zou aansluiten. Ons cursusaanbod kan ook op locatie worden aangeboden. Op deze manier kan een heel schoolteam tegelijkertijd deskundig worden voorgelicht op het gebied van autisme.

U kunt denken aan de volgende thema's:

  • Handelingsgericht werken met deelnemers binnen het MBO met een vermoeden van een autisme spectrumstoornis
  • Handelingsgericht werken als studieloopbaanbegeleider
  • Aanpassingen zorgstructuur
  • Signaleren van een autisme spectrum stoornis
  • Overgang VO naar vervolgonderwijs zodat de overgang VO-MBO geoptimaliseerd kan worden

Kosten

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van uw wensen, de duur van de voorlichting en de reistijd. Per training is het richtbedrag per dagdeel
EUR 680,= exclusief reiskosten per trainer. De reiskosten zijn EUR 0,44 per kilometer.