Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH in Corona-virustijd

Dag allemaal!
Helaas is het zeker niet mogelijk om tot 6 april 2020 de scholen fysiek te bezoeken.
We blijven wel bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken om video te bellen voor de ouders van kinderen waarbij wij een eenmalige consultatie hebben gedaan die een specifieke hulpvraag hebben in deze corona-virustijd.

Ook is het mogelijk voor de ouders wiens kinderen normaliter worden begeleid vanuit uit onze organisatie  videobegeleiding te krijgen wanneer dit nodig is. Maak hiervoor een afspraak via de mail met Cissy of Caroline. 

Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

 

 

Stage & Autisme

Stage & Autisme

Vanuit het protocol die op de school aanwezig is gaan we handreikingen geven voor aanpassingen voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze handreikingen hebben betrekking op de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de stage.

Doel
Het doorlopen van mogelijke protocollen ter voorbereiding en begeleiding van de leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Ook is de evaluatie een belangrijk aandachtspunt.

Doelgroep
Mentoren, stagecoordinatoren, docenten die de stages voorbereiden/begeleiden. Deze workshop is ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer van het stageadres.
Voor deze workshop is het noodzakelijk dat protocol van de school ter voorbereiding op de stage van te voren mag worden ingezien door de steunpuntfunctionaris.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Aanmelden kan via contact