Stage & Autisme

Stage & Autisme

Vanuit het protocol die op de school aanwezig is gaan we handreikingen geven voor aanpassingen voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze handreikingen hebben betrekking op de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de stage.

Doel
Het doorlopen van mogelijke protocollen ter voorbereiding en begeleiding van de leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Ook is de evaluatie een belangrijk aandachtspunt.

Doelgroep
Mentoren, stagecoordinatoren, docenten die de stages voorbereiden/begeleiden. Deze workshop is ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer van het stageadres.
Voor deze workshop is het noodzakelijk dat protocol van de school ter voorbereiding op de stage van te voren mag worden ingezien door de steunpuntfunctionaris.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Aanmelden kan via contact