Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Stage & Autisme

Stage & Autisme

Vanuit het protocol die op de school aanwezig is gaan we handreikingen geven voor aanpassingen voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze handreikingen hebben betrekking op de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de stage.

Doel
Het doorlopen van mogelijke protocollen ter voorbereiding en begeleiding van de leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Ook is de evaluatie een belangrijk aandachtspunt.

Doelgroep
Mentoren, stagecoordinatoren, docenten die de stages voorbereiden/begeleiden. Deze workshop is ook toegankelijk voor begeleiders op de werkvloer van het stageadres.
Voor deze workshop is het noodzakelijk dat protocol van de school ter voorbereiding op de stage van te voren mag worden ingezien door de steunpuntfunctionaris.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn EUR 75,= per deelnemer.
Aanmelden kan via contact