Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

 • Dagelijks via de mail
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
 • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Autisme in de klas 5 daagse training VO

 

Basistraining autisme in VO

Kinderen met autisme denken anders, nemen de wereld anders waar. De leerling met autisme heeft baat bij een verduidelijkte leeromgeving. Belangrijk is dat docenten, mentoren en zorgcoördinatoren kennis hebben over autisme. De Steunpunten Autisme hebben i.s.m. het Landelijk Netwerk Autisme( LNA) een training ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

Doel
De basistraining “Autisme in de klas” is erop gericht dat docenten, mentoren en zorgcoördinatoren het gedrag, denken en voelen en van een leerling met autisme beter begrijpen.

De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De training biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.

In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.

Doelgroep
Docenten, mentoren en zorgcoördinatoren  uit het voortgezet onderwijs, die op dit moment een leerling met autisme* hebben in hun praktijk. (of een vermoeden ervan).

Inhoud
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk 2.5 tot 3 uur op de woensdagmiddag.

Per bijeenkomst staat er een thema centraal:

 • Kinderen met Autisme*
 • Invulling geven aan de relatie en communicatie 
 • Vanuit structuur naar autonomie inclusief leren plannen van werk 
 • De didactische aanpak en onderwijsleerproces 
 • Een goede zorg op school aan leerlingen met Autisme 

* met autisme bedoelen wij het autismespectrum, waaronder vallen PDD-NOS, Asperger, Autisme, MCDD

Karakter
Kenmerk van de traning: leren door te doen. De nadruk ligt op:

 1. Informatieoverdracht ten aanzien van de achtergronden van autisme 
 2. De eigen praktijk (praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten) 
 3. Reflecties op eigen praktijk 
 4. Samenwerken, leren van elkaar. 
 5. De training is ook in een Blendend -E-learning versie te volgen met één verplichte studiedag LIVE!

Kosten
De deelnemer (reguliere cursus of via Blendend E-learning) ontvangt een reader met artikelen. Het boekje “autisme in de klas”. Een bewijs van deelname bij aanwezigheid van minimaal 4 bijeenkomsten. De kosten zijn voor alle scholen € 310,= per deelnemer. Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend. Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Aanmelding & informatie
Bij de steunpuntfunctionaris in uw regio.