Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Workshop: Aan de slag met autisme (VO)

Aan de slag met een autisme spectrum stoornis in het voortgezet onderwijs

In deze workshop gaan we aan de slag om de sterke en zwakke kanten van de leerling met autisme goed in kaart te brengen. Door meer te weten over de denk en werkstrategieën van de leerling is het mogelijk in zijn of haar huid te kruipen en te komen tot een goede begeleiding. Het is voor deze workshop noodzakelijk dat u beschikt over gegevens van een leerling met een autisme spectrum stoornis en ook met deze leerling daadwerkelijk werkt zodat u genoeg praktijkvoorbeeld in kunt brengen.

Doel
Het vergroten van de handelingsvaardigheid met leerlingen met autisme in het (speciaal) onderwijs.

Wilt u aan deze workshop meedoen is voorwerk noodzakelijk. Na inschrijving ontvangt u van ons een formulier waarop u de gegevens van uw leerling dient in te vullen. Zodat u tijdens de workshop niet het hele dossier hoeft door te bladeren. Denk eraan alle gegevens te anonimiseren zoals de naam van de voor en achternaam van de leerling, adresgegevens enz.

Doelgroep
Docenten, RT er, AB-er, mentor die daadwerkelijk met een leerling werken. Het doen van "voorwerk" is vereist zie doelgroep van de workshop.

Kosten
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

De kosten zijn €75,= per deelnemer.
Wanneer het samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het Steunpunt verzonden naar de school.

Wilt u weten of het Samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme? Ga dan naar het overzicht.