Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Workshop overgang VO naar vervolgopleiding (MBO-HBO)

Protocol overgang leerlingen met autisme van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding

Onze samenleving vraagt om nieuwsgierige, vaardige en zelfbewuste mensen die hun talent voluit weten in te zetten. Scholen voor voortgezet onderwijs en mbo, hbo en universiteiten spelen een belangrijke rol bij het uitdagen en ontwikkelen van dat talent. Dit geldt ook voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Steeds meer leerlingen met autisme stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of de universiteit. Deze overgang verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Veel leerlingen met autisme vallen in een 'gat', ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen, waardoor ze voortijdig hun studie moeten afbreken.
Voor hen is de overgang van de kleine en overzichtelijke basisschool naar de grote en voor hen onoverzichtelijke school voor voortgezet onderwijs erg groot. Om leerlingen met autisme een goede start in het voortgezet onderwijs te laten maken, moet er sprake zijn van een goede voorbereiding en begeleiding waarbij er wordt afgestemd op de specifieke behoeften van deze leerlingen. De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs stap voor stap.

Geschreven door: Arjan Clijsen, Lienie van Lieverloo, Brigitta Mathijssen en Heleen Schoots met medewerking van Sylvia Hasper.

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft KPC Groep in samenwerking met het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) een protocol samengesteld om de overgang van leerlingen met
autisme uit het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of universiteit in goede banen te leiden. Het protocol heeft tot doel dat:

  • een leerling met autisme een keuze maakt voor een studie die bij hem past;
  • de leerling goed voorbereid wordt op de nieuwe studie;
  • de overdracht van informatie naar de vervolgopleiding goed geregeld is, zodat er sprake is van doorgaande zorg en begeleiding;
  • de student vanaf de instroom in de nieuwe studie goed begeleid wordt en zijn studievoortgang in de gaten gehouden wordt.

Bij de stappen uit het protocol is een portfolio samengesteld, dat door de leerling met autisme zelf wordt beheerd.
Het protocol is een integraal onderdeel van de loopbaanoriëntatie in scholen.
Vanuit het Steunpunt Autisme NZH kan er ondersteuning geboden worden in de vorm van een workshop voor ouders of voor onderwijsgevenden of voor de deelnemer in het MBO zelf.

Protocol
Het protocol is rechtstreeks gratis de downloaden van onze site zie producten

Ondersteuning implementatie van het protocol:
Het is mogelijk om een ondersteuningstraject aan te vragen bij het steunpunt bij het implementeren van het protocol binnen uw organisatie of als begeleidingstraject bij een individuele leerling.  Voor meer informatie neemt u contact op met Caroline Zoon

Eendaagse workshop: werken met het protocol:
Hoe te werken met dit protocol wordt ook in eendaagse workshop aangeboden via het Steunpunt Autisme. U kunt zich via de website aanmelden voor de workshop. 
De deelnemer ontvangt na afloop van de workshop een hand-out met eventuele relevante artikelen. Een bewijs van deelname wordt uitgereikt bij aanwezigheid van de hele workshop.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van uw vraag! Neem hiervoor contact op met een van de steunpuntfunctionarissen.