Bereikbaarheid van het steunpunt autisme NZH

We zijn bereikbaar voor het onderwijs en ouders van kinderen met autisme in onze regio.
U kunt ons bereiken:

  • Dagelijks via de mail
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9 tot 12
  • Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend van 9 tot 11 uur.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om een afspraak te maken om (video) te bellen wanneer u een hulpvraag heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken met Cissy of Caroline.

Voor scholen is het belangrijk om een consult via de mail aan te melden.
De consultatie wordt op maat uitgevoerd. Dit kan zijn in de klas dan wel via video.
Op deze wijze hopen wij dat we met elkaar deze periode goed doorkomen.
Hartelijke groet,
Cissy Canninga & Caroline Zoon

 

Teamscholing op maat VO

Teamscholing op maat

De steunpuntfunctionarissen verzorgen graag voorlichtingen over autisme voor uw team. Deze voorlichtingen kunnen gegeven worden op het tijdstip dat uw team vergadering heeft. Ook is het mogelijk dat wij een studiedag voor u verzorgen.

Wij leveren graag maatwerk want uw vraag staat centraal.

Elk team werkt anders. Een voordeel van cursus op locatie is dat de inhoud kan worden toegespitst op het hele team en op de situatie op school. Een cursus op maat dus. Tevoren wordt dit met U besproken en samen kan worden gekeken welke inhoud van de cursus het beste bij het schoolteam zou aansluiten. Ons cursusaanbod kan ook op locatie worden aangeboden. Op deze manier kan een heel schoolteam tegelijkertijd deskundig worden voorgelicht op het gebied van autisme.

Op verzoek van verschillende scholen zijn de volgende voorlichtingen gedaan in het VO:

  • Handelingsgericht werken met leerlingen met een vermoeden van een autisme spectrumstoornis
  • Handelingsgericht werken met leerlingen die een diagnose hebben
  • Aanpassingen zorgstructuur
  • Signaleren van een autisme spectrum stoornis
  • Overgang PO/VO
  • Overgang VO naar vervolgonderwijs
  • Pestprotocol

Kosten

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van uw wensen, de duur van de voorlichting en de reistijd. Per training is het richtbedrag per dagdeel
EUR 680,= exclusief reiskosten per trainer. De reiskosten zijn EUR 0,44 per kilometer.