Autisme koffer

Autisme koffer

De Map die Autismekoffer heet

Een van de doelstellingen van de Steunpunten Autisme is het regionaal verspreiden van informatie over autisme, zodat scholen en hun omgeving in staat worden gesteld
deze leerlingen adequaat op te vangen.

De Steunpuntfunctionarissen hebben alle informatie over autisme die zij bij consultaties in de tas hadden zitten bij elkaar gelegd en aangevuld. Deze informatie paste niet meer in de tas, het werd een koffer. De Steunpuntfunctionarissen ontvingen ook informatie uit de regio. Een koffer was lang niet genoeg. Het zijn er nu 4 geworden!

1. Informatiekoffer autisme, uitgave 2005 voor het Primair Onderwijs

2. Autismekoffer, uitgave 2006 voor het Voortgezet Onderwijs

3. Peuterkoffer autisme, uitgave 2007 voor peuters

4. Autisme koffer MBO, uitgave 2007 voor MBO

De Autismekoffer is gebleven alleen haar uiterlijk is per doelgroep veranderd in een map. Bewust hebben wij de naam niet gewijzigd. Mensen met autisme nemen de taal
letterlijk op. Dat geeft vaak onduidelijkheid, dat overkomt hun altijd. Wij voelen die verwarring maar even als de postbode een autismekoffer komt brengen
in de vorm van een map...

Per augustus 2014 zijn er nog enkele papieren versies beschikbaar. De koffer is echter te downloaden via het menu download.